Trender i byggebransjen

Selv om Fellesforbundet i 2013 advarte mot kaos og nedgangstider, har byggebransjen overlevd godt de siste årene. Selv med enda flere utfordringer som nedgangstider og sterk kronekurs, har likevel næringen klart å holde hjulene og hammerne i gang.

Det er ingen tvil om at også nye trender har vært med på å sette presedens og hjelpe til med nye byggeprosjekter selv fram til i dag. Det er nye krav til HMS, byggeforskrifter og ikke minst den nye teknologien.

Noe som har vært til stor bekymring blant politikerne, er flere forbrukslån blant husholdningene. Per dags dato er det snakk om over 3 milliarder i økning det siste året. Men et forbrukslån kan være første steg til å øke markedsverdien, utbedre og vedlikeholde og ikke minst få et finere hus.

HMS

Byggebransjen har i mange lidd under dårlig HMS og sikkerhet på arbeidsplassene. Dette har myndighetene endelig tatt grep om, og i dag er det ingen arbeidere uten sikkerhetsutstyr høyt oppe i usikrede stillaser eller tak. HMS-tiltak er noe av det viktigste bedrifter kan innføre for å hindre skader, tap eller i ytterste konsekvens dødsfall. I dag skal alle firmaer gjennomgå kurs og bedre sikkerheten. Det skal gi mindre ulykker.

Utbedring og vedlikehold

Mange husstander sliter med at de er bygget for over 30 år siden. Det trengs ny isolering, drenering og maling. Med de nye reglene vil nye hus bygges nesten uten å slippe ut drivhusgasser og målet er at disse skal bli nøytrale. Det innebærer at huset fra råvare til sluttprodukt ikke skal slippe ut drivhusgasser eller lignende.

Grunnen til at byggebransjen har nytt godt av dette er at mange hus trenger oppgradering for å tilfredsstille kravene, og nye hus som bygges krever mer kunnskap og kompetansehevning. Arbeidere kan kurses og oppfordres til å øke kunnskapen.

Ny teknologi

Dette gjelder spesielt ny teknologi. Mange nye måter å bygge på, med flere ferdigbygde moduler, bedre isolasjon, oppvarming gjennom fjernvarme og solceller, oppvarming med vannbåren eller luftbåren energi, energimåling med AMS og kunstig intelligens til styring av strøm og energi.

Slike tiltak, samt flere andre faktorer har skutt fart i byggebransjen igjen. Det er svært viktig siden bransjen i seg selv er så stor og det innebærer store samfunnsmessige endringer dersom en hel næring ville stå uten arbeid.

En generasjon går inn i pensjonistenes rekker, mens det stadig er mangel på arbeidskraft. Arbeidsinnvandringen har også roet seg ned, noe som gjør at mulighetene for norske arbeidssøkere også øker.

Det er mange nye trender som ventes å bidra til økt aktivitet i byggebransjen. Med stadig behov for vedlikehold, oppgradering til nye EU-standarder også videre, så har bransjen mange gode år å se framover til. Men samfunnsøkonomien er skjør, og hva fasiten er om et år, gjenstår å se.