Matematikken bak konstruksjoner

Av og til kan man lære på hvordan i alle dager de klarte å bygge det store tårnet, det enorme bygget eller den vakre kirken. Bare tenk på de store pyramidene, hvordan i alle dager fikk de det til? Hadde de hjelp fra utenomjordiske vesen eller var det selveste Gud som hadde en finger med i spillet?

Det er godt mulig man kan si at menneskene hadde fått en gave fra gud, men det hele begynte med regning og matematikk. Faget oppstod for tusenvis av år siden, blant muslimer som lekte i sanden. Her begynte de å sette benevnelser for antall og mengder. En strek betydde en arbeider, ofte en slave, eller et åk som var den tidens lastebil, gravemaskin også videre.

Senere ble geometrien utviklet av grekerne, som gjorde jordmålinger og deretter utviklet algebraen seg, en gren av matematikk som gjorde det mulig å utforske tredimensjonale strukturer. Dette gjorde det mer interessant å bygge ting som tårn, buer og overheng. Her skal vi se hvordan folk som handler på byggmax også kanskje kan en del matematikk.

Små byggestener blir flotte hus

Så la oss se litt nærmere på matematikken som gjør det mulig å bygge hus. Et vanlig hus består av gulv, vegger og tak. Dersom man står på avstand fra huset, vil man oppdaget de fundamentale formene som firkant og trekant. Det ser ut som huset består av bredde og høyde. Går man inn i huset ser man at det også har en dimensjon til, nemlig dybde. De tre dimensjonene danner rom.

Det er her geometrien kommer inn. Her lærer man å strekke opp linjer og kurver for å lage en sirkel. En sirkel danner grunnlaget for en sfære eller en kjegle. En dom er sfærisk, og ved å studere flere grener av matematikken, kan man nå bygge domer og buer. Fysikk og mekanikk bygger på mange av de samme prinsippene som matematikken, og gjør det enklere å forstå hvordan verden fungerer.

Den fantastiske fysikken og mekanikken

For å kunne bygge et hus må man også kunne noe om materialer. For eksempel dersom huset bygges av tre, så må man kjenne til:

  • Tresortens massetetthet
  • Krefter som påvirker hverandre (Newtons lover)
  • Materialtretthet

Men man må også kjenne til en mann ved navn Isaac Newton. Han utformet de tre lovene for bevegelse, og kunne fortelle at alle gjenstander som beveget seg i mot hverandre med samme vekt, ville stå helt i ro.

Dermed kunne byggmestere finne ut at dersom et tak skulle holde stand, så måtte den mengden kraft virke i motsatt retning, altså oppover. Fysikk og mekanikk forståelse er helt nødvendig for å kunne bygge mektige konstruksjoner. Matematikk er mye mer interessant når man kan relatere det til noe.