Faren ved dårlige konstruksjoner

Siden vi alle kan tenke oss hvor mye bra arbeid som foregår i bygg- og anleggsnæringen så er det viktig også å se på hvor viktig det er at arbeidet som blir utført er bra. For hvis ikke så kan de ha tragiske konsekvenser. Så lenge man ikke har sett, opplevd eller erfart dårlig konstruksjonsarbeid så er det kanskje litt vanskelig å ta innover seg akkurat hvor viktig det er. Det verste med det er at det behøver ikke nødvendigvis å være store strukturfeil i selve bygget. Det behøver heller ikke å være at materialet var av dårlig kvalitet og at holdbarheten derfor var kort. Det kan være noe så lite og trivielt som at vinklingen er feil, eller at et par skruer er løse, og da kan alt falle sammen og mange liv kan gå tapt.

Med tanke på at mange konstruksjoner som blir bygget, blir bygget i områder med lite penger, så er det en klar sammenheng mellom investering og kvalitet på det man får. Det er ikke rent sjeldent man får høre om bygninger som har kollapset i land som ikke har investert alt for mye penger i denne type sikkerhet. Det er jo flere tiltak som kan bli gjort for å fjerne mange av farene. En av de mest åpenbare er jo at man investerer nok penger i material av kvalitet og at man ansetter rett person til å utføre arbeidet. Da er det klart man minimerer risikoen. Men det absolutt viktigste er at man bruker det beste materialet som er tilgjengelig. Om det betyr at man må bruke mer penger enn man forventet så er det ingenting å gjøre med det. Dette er klart utopisk, da veldig mange ikke tenker sånn. Spesielt de som har penger å tjene på å kutte ned på utgiftene.

Som et eksempel så har man Savar bygningen i Bangladesh som kollapset i 2013 og drepte over 1100 mennesker. Grunnen til kollapsen var blant annet at man bygde tre fler etasjer enn hva som var tillatt, at man brukte material som ikke var av bra nok standard til å motstå det den skulle. Og at man bygget over en påfylt dam, noe som gjorde grunnstrukturen usikker. Det virker som ganske dårlige grunner for at så mange mennesker skal miste livet, ellet hva?