Viktigheten av konstruksjon

En ting som er relativt åpenbart, men som mange muligens ikke tenker for mye på er viktigheten av byggebransjen og konstruksjon generelt i vårt samfunn. Egentlig så behøver man ikke å begrense det til dagens samfunn en gang. Du kan tenke deg langt tilbake i tid, og man kan se hvor viktig denne bransjen eller yrket har vært. Både for vår videreutvikling som samfunn, men også som en generell trygghet som det har gitt mennesker i tusenvis av år.

Vi liker jo å tenke om oss selv som svært avanserte teknologisk sett, og svært smarte. Og det er jo sant, til en viss grad, men når man ser på hva for eksempel egypterne bygde, eller hva slags bygninger Romerriket hadde, så ser man jo ganske raskt at vi i vår tid ikke er unike. På langt nær. Men det er uansett fascinerende å se og det er spesielt interessant å se på viktigheten av den rolle denne næringen, som den blir definert som i Norge, har spilt for oss mennesker.

Yrkene, eller bransjene som inngår i denne næringen er mange, og du kjenner nok til dem alle. De er murere, elektrikere, rørleggere, malere, snekkere, tømrere og tapetserer. I tillegg til andre yrker som inngår under bruken av begrepet håndverk. Visse av disse yrkene er jo ganske moderne, som elektrikere og rørleggere, og til en viss grad tapetserer, men de andre er jo yrker som har vært omkring siden antikken, eller lenger. Jesus var jo snekker for eksempel, og det er ganske lenge siden han levde.

Det er jo utøvere av disse yrkene man tilkaller når man vil ha hjelp til noe i huset, og de har en ekstrem verdi for samfunnet. Tenk deg hvor lite utviklet vi hadde vært uten disse yrkene. Så har du høyt kvalifiserte ingeniører som også er viktige. I følge Statistisk sentralbyrå så er det tre virksomhetsområder i bygge- og anleggsnæringen.

Den første er nybygg, der jobbes det med grunnarbeid og oppføring. Installasjoner og ferdiggjøring utføres også når man arbeider med nybygg. Selve ordet nybygg er ganske selvforklarende. Man forstår at det er snakk om prossessen i å sette opp en ny bygning.

Den andre er rehabilitering, som jo innebærer egentlig vedlikehold av bygninger. Det betyr for eksempel utbedringer, ombygninger og renovering av bygninger.

Den siste er anleggsarbeid. I det inngår veiprosjekt, bygging av tunneler og broer, havneanlegg og idrettsanlegg og liknende oppgaver. I tillegg så driver man med reparasjon og vedlikehold av slike type prosjekt. Dette er næringen som bygger infrastrukturen til et land kan en si.

Ser man på disse næringene så ser man umiddelbart vikigheten av den, og da er det viktig at fler og fler utdanner seg til disse jobbene, slik at vi er sikret også for fremtiden.